האנשים של כרם מוסקט

נתן ליפשיץ

יינן
נולד במושב מישר וגדל בנחלה שבה חי היום ובה נמצא גם היקב. איש הייטק במקצועו, מתמחה במכירות במיוחד מול השוק ההודי. כמו ביצור היין גם שם נדרשת מקצוענות, חשובה ההתמדה ודרושה סבלנות רבה. כמושבניק, אהבת האדמה זורמת
בעורקיו והחקלאות היא לחם חוקו וגם כשפנה להייטק נשאר
מחובר למשק ונטע כרם. כבר אז כששתל את הגפנים הבין שיום אחד גם ייצר יין ולמד ייצור יין ביקב שורק. משה מאמין שכורם שיודע לייצר יין גם ידע לטפח באהבה את הגפנים וימקסם את הפוטנציאל של הכרם. הרי הכל מתחיל מהגפן:
שתיל קטן שצמח, גדל, הגיע לבגרות ונתן את פריו וממנו
מייצרים את היין. בכל השלבים מקפיד לטפל בענבים וביין
באהבה רבה.

משה פארן

נולד במושב מישר וגדל בנחלה שבה חי היום ובה נמצא גם היקב. איש הייטק במקצועו, מתמחה
במכירות במיוחד מול השוק ההודי. כמו ביצור היין גם שם נדרשת מקצוענות, חשובה ההתמדה
ודרושה סבלנות רבה. כמושבניק, אהבת האדמה זורמת
בעורקיו והחקלאות היא לחם חוקו וגם כשפנה להייטק נשאר
מחובר למשק ונטע כרם. כבר אז כששתל את הגפנים הבין
שיום אחד גם ייצר יין ולמד ייצור יין ביקב שורק. משה מאמין
שכורם שיודע לייצר יין גם ידע לטפח באהבה את הגפנים
וימקסם את הפוטנציאל של הכרם. הרי הכל מתחיל מהגפן:
שתיל קטן שצמח, גדל, הגיע לבגרות ונתן את פריו וממנו
מייצרים את היין. בכל השלבים מקפיד לטפל בענבים וביין
באהבה רבה.